Over de woonbonus

Als u een hypothecaire lening afsloot voor 1 januari 2016, voor de aankoop van een enige en eigen woning, dan kunt u genieten van de woonbonus, een belastingvermindering gedurende de looptijd van de lening. De eerste 10 jaar kunt u zelfs een verhoging van die belastingvermindering krijgen.

Voor hypothecaire leningen aangegaan vanaf 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019 wordt de Vlaamse woonbonus omgevormd tot de geïntegreerde woonbonus, voor zowel enige als niet-enige woningen.

Onder bepaalde voorwaarden kan de woonbonus ook na een hypotheekruil (pandwissel) behouden blijven:

1. De woning waarvoor de hypothecaire lening aanvankelijk werd aangegaan, is vervreemd om een andere woning te verwerven of te behouden (bv. als u uw eerste woning verkoopt om een andere woning aan te kopen of te verbouwen).

2. De eerste woning is vervreemd bij authentieke akte verleden vanaf 1 januari 2016.

3. De hypothecaire inschrijving wordt overgedragen naar een ander onroerend goed en de akte van hypotheekoverdracht wordt ter beschikking gehouden van de FOD Financi├źn.

4. De hypothecaire lening wordt behouden en kwam aanvankelijk in aanmerking voor de woonbonus.

5. De eerste woning was de eigen woning alvorens de andere woning de eigen woning werd.

Bij een hypotheekruil (of pandwissel) wordt de woning waarvoor een hypothecaire lening werd aangegaan vervreemd, maar de lening blijft bestaan. De oorspronkelijke hypothecaire inschrijving op het verkochte onroerend goed wordt daarbij overgebracht naar een ander onroerend goed (bijvoorbeeld een nieuwe woning). Een hypotheekruil wordt doorgaans doorgevoerd om kosten voor een nieuwe lening te besparen.

Hoe gaat het in zijn werk?

De Vlaamse overheid werkt met een fictieve situatie (‘fictie hypotheekruil’) waarbij wordt verondersteld dat de lening werd aangegaan voor de tweede woning in plaats van voor de eerste woning. Zo maakt de Vlaamse overheid het mogelijk om de Vlaamse woonbonus te behouden voor de lening.

Opgelet: Door toepassing van de ‘fictie hypotheekruil’ blijft de oorspronkelijke hypothecaire lening verder lopen. Enkel de woning waarop de lening betrekking heeft wijzigt. Als u al recht had op verhogingen, dan begint de 10-jarige periode van die verhogingen niet opnieuw te lopen.

In sommige gevallen komen dezelfde uitgaven zowel in aanmerking voor de Vlaamse woonbonus als voor bepaalde federale belastingvoordelen voor de niet-eigen woning (bijvoorbeeld de federale belastingvermindering voor het lange termijnsparen). In dat geval zult u een keuze moeten maken. Als u voor de uitgaven kiest voor een federaal belastingvoordeel, zult u voor diezelfde uitgaven dus niet van de Vlaamse woonbonus

In geval van een gemeenschappelijke aanslag, moeten beide partners dezelfde keuze maken.